• Join us on the 10th traditional ROTARY REGATTA CARNIOLA 2018

    Dalmatian coast and islands
    from Saturday 26. May 2018
    to Tuesday 29. May 2018

10th ROTARY REGATTA CARNIOLA / 26. – 29. MAY 2018

You are kindly invited to the 10th Carniola Rotary Regatta 2017

from Saturday, 26th May, to Tuesday, 29th May 2018,

which will take place on the Dalmatian coast and islands.

The route will be anounced in January 2018.

Obrazec za prijavo jadrnice na regato 2018

Application form for Sailing boat for regatta 2018

Izpolni skiper ali odgovorna oseba Rotary kluba. Če želi posamezni klub prijaviti več jadrnic naj za vsako jadrnico izpolni svoj obrazec. Jadrnice imajo 4 kabine in so primerne za 8 oseb. Opcijsko lahko ena oseba spi tudi v salonu. Najemnina jadrnice stane 1.390 EUR in jo v celoti poravna posamezni klub do 28.2.2017. Strošek si običajno razdelijo člani posadke. Prijavnino posameznika na regato v višini 250  EUR poravna vsak član posadke posebej. Navodila za plačilo bo prejel po e-mailu, po tem ko bo izpolnil prijavnico za udeleženca (naslednji obrazec). Navodila za plačilo so navedena tudi na PDF obrazcu vabilo na regato, ki se nahaja na spletni strani regate.

This form should be filled by the skipper or the person responsible for the sailing boat. By filling this form you are apply for the reservation of one sailing boat. If your club will rent more than on sailing boat please fill in one form for each boat. The boats have 4 cabins and are suitable for 8 persons. Optionally one person can sleep in the saloon. Rental price 1.390 EUR should be paid by the Rotary club before 28.2.2017. The cost is usually divided by crew members. Participant entry fee 250 EUR should be paid by each crew member directly. Each crew member will receive instructions for payment by e-mail after he will fill-in the application form for crew members (next form). Payment instructions are also included in the PDF invitation posted on Regatta web page.

Obrazec za prijavo udeleženca regate 2018 – izpolnijo vsi udeleženci, tudi skipperji!!

Application form for participant of the regatta 2018 – Must be filled out by all the participants, including skippers!!

Če se želite prijaviti na regato obvezno izpolnite spodnje podatke v celoti.
V prvem polju izberite:
Skipper: Če se prijavljate kot skipper, izberite to opcijo.
My Crew: Če se prijavljate v določeno ekipo izberite to opcijo in v naslednjem polju vpišite Ime Rotary kluba (na katero jadrnico se prijavljate) ali ime skiperja.
Any Crew: Če se prijavljate na regato kot posameznik in želite da vas razporedimo v eno od posadk. Pod opombe lahko navedete ime Rotary kluba, če želite biti v določeni posadki.

Osebne podatke potrebujemo izključno zaradi izpolnitve Crew liste, ki je obvezen uradni dokument pred izplutjem. Osebnih podatkov ne posredujmo tretjim osebam.

It is mandatory to fill out the following data in total, if you wish to apply for the regatta.
In the first field choose:
Skipper: choose this option, if you are applying as a skipper .
My Crew: choose this option, if you are applying into certain group and then in the following field enter the name of Rotary Club (the boat you’re joining) or the name of the skipper.
Any Crew: choose this option, if you are applying to the regatta as an individual and want to be arranged into one of the crews. Write the name of the Rotary Club in the comment, if you want to join the explicit crew.

Personal data is needed only for Crew list which is offical and obligatotory document for every sailing boat. We do not disclose any personal data to third parties.